Çalışma Ekibi

 • Prof. Dr. Hasan KARAL (Yürütücü) - hasankaral@trabzon.edu.tr
 • Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR (Araştırmacı) - mcosar@ktu.edu.tr
 • Doç. Dr. Taner ALTUN (Araştırmacı) - taltun@ktu.edu.tr
 • Doç. Dr. Atilla ÇİMER (Araştırmacı) - acimer@ktu.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Yasemin KARAL (Araştırmacı) - yaseminkaral@trabzon.edu.tr
 • Yrd. Doç. Dr. Ekrem BAHÇEKAPILI (Bursiyer) - ekrem.bahcekapili@ktu.edu.tr
 • Arş. Gör. Dr. Lokman ŞILBIR (Bursiyer) - lokmansilbir@trabzon.edu.tr
 • Arş. Gör. Gülşen ÖZÇAMKAN (Bursiyer) - gozcamkan@ktu.edu.tr
 • Uzman Adil YILDIZ (Bursiyer) - adilyildiz@trabzon.edu.tr
 • Gülbahar Merve ÇAKMAK ŞILBIR (Bursiyer) gmervecakmak@trabzon.edu.tr
 • Arş. Gör. Murat ATASOY - murat.atasoy@ktu.edu.tr
 • Duygu BERİGEL