GÖRYAP Hakkında

Görsel Yardım Paketi (GÖRYAP) işitme engelli öğrencilerin Türkçe'de yer alan ek yapılarını öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla Doç. Dr. Hasan KARAL'ın danışmanlığında, Arş. Gör. Lokman ŞILBIR'ın "İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Okuma Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görsel Yardım Paketi: GÖRYAP" isimli tez çalışmasının sonucu olarak ortaya konulmuştur.

Araştırmanın sonuçları göstermiştir ki, hazırlanan Görsel Yardım Paketi (GÖRYAP) işitme engelli öğrencilerin Türkçe’de okuma-yazma becerilerindeki başarılarını arttırmıştır. İşitme engelliler okullarında görev yapan öğretmenler, GÖRYAP yapısının, işitme engelli öğrenciler için Türkçe’deki ekler konusunu anlatırken kullanabilecekleri bir kaynak olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir.